OM LIV LIVMODER

Låt oss bryta menstabun redan när barn är små! Liv Livmoder får mens är sveriges första barnbok om mens för barn i yngre åldrar.

Hälften av alla människor har en livmoder. Det betyder att hälften av alla människor har en direkt relation till mens. Mensen och menscykeln påverkar hälften av alla människors liv, och är också en förutsättning för nytt liv. Mens har länge varit ett nedtystat ämne, fyllt av skam och tabu. Det har de senaste åren blivit bättre och fler och fler pratar om mens. Men bättre kan vi bli! Kunskapen om mens är fortfarande låg i samhället. Kunskapen som finns når inte alla. Det gör att många fördomar och tabun finns runt mens, och ämnet tystas ner. Många känner skam och rädsla, vågar inte ställa frågor och får inte verktyg att lära känna sin kropp.

Liv Livmoder är ett verktyg för vuxna och barn att tillsammans prata om mens. Boken fokuserar på det som händer inne i kroppen. Liv Livmoder är skriven för barn i åldern 3-6 år, men kan också fungera som inspiration för äldre barn.

Ju tidigare vi börjar prata om mens med barn, desto större blir barnens möjligheter för trygghet och kunskap. Alla behöver kunskap om mens, oavsett kön och ålder. Tillsammans kan vi bryta menstabun och förändra synen på mens och kroppar med livmoder. Vill du vara med?

Anna Samuelsson, författare
anna@livlivmoder.nu

Mens och kroppen har intresserat mig under stor del av mitt liv. Samhällets syn på mens, och hur det påverkar personer med livmoder. Sedan 2014 har jag aktivt ställt frågor och uppmärksammat okunskapen runt mens. 2016 startade jag Lingonkollektivet, en förening som jobbade med att sprida menskunskap och bryta menstabun. Min dröm är att inget barn ska behöva växa upp i de snäva ramar som menstabun skapar. Att ingen ska behöva känna att dens kropp är konstig och äcklig. Jag vill bryta tystnaden och skammen runt mens så tidigt det går. Liv Livmoder ska skapa nyfikenhet och utrymme för samtal mellan barn och föräldrar.
Maja Meurling, illustratör
maja@livlivmoder.nu

Feministiska frågor har alltid genomsyrat mitt konstnärliga arbete därför såg jag det som en självklarhet att den här boken skulle bli till när jag blev tillfrågad. Jag tycker det är viktigt att även små barn lär sig om mens för att öka kroppskännedom, bryta tabun och skapa förståelse för olika typer av kroppar. Även nu, som vuxen, har jag svårt att avgöra om det är meningen att jag ska behöva må dåligt och ha ont under vissa delar av menscykeln och vilka det är okej att prata med om det.