OM OSS

Sveriges första barnbok om mens för barn i yngre åldrar.

Låt oss bryta menstabun redan när barn är små!

Hälften av alla människor har en livmoder. Det betyder att hälften av alla människor har en relation till mens. Mensen och menscykeln påverkar hälften av alla människors liv, och är också en förutsättning för nytt liv. Så varför är vi så tysta om det här?

Menskunskapen är fortfarande låg i samhället. Kunskapen som finns når inte alla. Det gör att många fördomar och tabun finns runt mens, och ämnet tystas ner. Det gör att många känner skam och rädsla. Att en inte vågar fråga, och inte får verktyg för att lära känna sin kropp.

Min största önskan är att inga barn ska behöva växa upp och känna skam över sina egna kroppar. Att barn får växa upp utan menstabun.

Den här boken är just ett verktyg. Barn får bekanta sig med mens, och föräldrar får ett verktyg för att prata om mens med sina barn. Bokens fokuserar på vad som händer i kroppen, och vi får lära känna Liv Livmoder och hens kompisar.

Liv Livmoder är skriven för barn i åldern 3-5 år, men kan också fungera som inspiration för äldre barn.

Ju tidigare vi börjar prata om mens med barn, desto större blir barnens möjligheter för trygghet och kunskap. Alla behöver kunskap om mens, oavsett kön och ålder. Tillsammans kan vi bryta menstabun och förändra synen på mens och kroppar med livmoder. Vill du vara med?

Jag heter Anna och ligger bakom idén till boken Liv Livmoder får mens.  Mens och kroppen har intresserat mig under stor del av mitt liv. Samhällets syn på mens, och hur det påverkar personer med livmoder. Sedan 2014 har jag aktivt ställt frågor och uppmärksammat okunskapen runt mens. 2016 startade jag tillsammans med en grupp fantastiska människor Lingonkollektivet, en förening som jobbar med att sprida menskunskap och bryta menstabun. Jag brinner för jämlikhet, jämställdhet och antidiskriminering. Just nu studerar jag Make equal academy på Vindeln folkhögskola i Västerbotten. Under våren driver vi egna projekt, där jag tog möjligheten att skriva Sveriges första barnbok om mens för små barn. Min dröm är att inget barn ska behöva växa upp i de snäva ramar som menstabun skapar. Att ingen ska behöva känna att dens kropp är konstig och äcklig. Jag vill bryta tystnaden och skammen runt mens så tidigt det går. Liv Livmoder ska skapa nyfikenhet och utrymme för samtal mellan barn och föräldrar. Gör er redo, för inom en snar framtid går boken på tryck och Liv Livmoder anländer!

Jag heter Maja Meurling, en 27-årig Linköpingsbo som arbetar som frilansande illustratör. Och det är jag som har fått den stora äran att formge Liv och hens kompisar! Jag utbildade mig till formgivare på Linköpings universitet där jag tog examen 2016, sedan dess har jag byggt upp mitt eget företag och arbetar med olika projekt där jag både formger egna produkter och arbetar mot företag och privatpersoner. Projekt som handlar om att främja kultur, hållbarhetsfrågor och feminism är alltid roligast att arbeta med. Därför blev jag EXTREMT lycklig när Anna frågade om jag ville arbeta med Liv Livmoder tillsammans med henne. 
Jag tycker det är viktigt att även små barn lär sig om mens för att öka kroppskännedom, bryta tabun och skapa förståelse för olika typer av kroppar. Även nu, som vuxen, har jag svårt att avgöra om det är meningen att jag ska behöva må dåligt och ha ont under vissa delar av menscykeln och vilka det är okej att prata med om det.